Collarets antiparasitaris per a gossos

Un collaret i tots els parásits a ratlla: Puces, paparres, flebòtoms i mosquits, etc ... No voldran ni acostar-se al teu pelut amic.

  • PICART SELECT VETERINARY DIETS
  • PURINA
  • BAYER
  • NUTRO
  • PICART
  • FRISKIES